Tato stránka byla určena všem lodním modelářům, kteří chtěli využít svého hlasovacího práva ve věci návrhu bodového hodnocení seriálu MiČR sekce NS pro rok 2015. Do 11. září 2014 20:00 h zde bylo možno hlasovat online. Kdo termín nestihl, mohl hlasovat osobně v rámci 5. soutěže seriálu MiČR sekce NS v Duchcově (13. až 14. září 2014).

 

Seznam hlasujících prostřednictvím této stránky:

Jméno a příjmeníLicenceKlubVěková kategorieVolím variantu
Jméno a příjmeníLicenceKlubVěková kategorieVolím variantu
Martina Svitáková511-027Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Martin Sviták511-024Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Ondřej Sviták511-020Maják BorovanyJunior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Petr Vaněrka - předseda klubuCZ 134-04KLM Royal Dux DuchcovSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Václav Weiss134-036Royal Dux DuchcovSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Jiří Vlach ml.134-021Royal Dux DuchcovJunior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Jan Vlach 134- 022Royal Dux DuchcovSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Jan Štrosser511-032KLoM Maják BorovanyJunior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Kristýna Voráčková511-015KLoM Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Jiří Voráček511-016KLoM Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Zdeňka Ferjančičová511-001KLoM Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Aneta Ferjančičová511-031KLoM Maják BorovanyJunior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Bohuslav Ferjančič511-006KLoM Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Kateřina Havelková511-023KLoM Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Michal Ferjančič511-010KLoM Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Pavel Sviták511-026Maják BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Pavla Kvášová403-006KLoM Třebechovice pod OrebemSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Zdeněk Janko403-009KLOM Třebechovice pod OrebemSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Pavel Darakev403-001KLoM Třebechovice pod OrebemSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Petr Jíša409-1KLoM Plzeň - LetkovSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Jakub Janko403-008KLoM Třebechovice pod Orebem Senior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Pavel Darakev403-004KLoM TřebechoviceSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Milan Dvořák535-11KLoM PísekSenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Sára Ovčarčinová511-030MAJÁK BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Pavel Jedlička511-011MAJÁK BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Lubomír Jedlička511-008MAJÁK BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky
Jan Jedlička511-009MAJÁK BorovanySenior5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky

 
Po sečtení všech hlasů se 27 hlasy zvítězila varianta č. 5: Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky, 2 hlasy obdržela varianta č. 2: Nahrazení Tabulky 1 vzorcem z národních pravidel EX a 1 hlas byl přijat pro variantu č. 1: Hodnocení seriálu MiČR sekce NS jako v roce 2014.


1. Hodnocení seriálu MiČR sekce NS v roce 2014

Seriálové mistrovství sekce NS (dále jen seriál MiČR) se pro rok 2014 (případně i pro roky následující) skládá z 5 soutěží. Umístění závodníka na soutěži seriálu MiČR na 1. až 30. místě v dané soutěžní třídě se ohodnotí bodovým hodnocením – viz Tabulka 1.

Podmínkou pro přidělení bodového hodnocení je platnost soutěže, tedy účast alespoň 3 soutěžících v dané třídě. V opačném případě se, pokud je to možné, třída sloučí s podobnou třídou a závodníkům z třídy s nedostatkem soutěžících se připíše bodové hodnocení dosažené v této „sloučené“ třídě. Závodníkům z třídy s dostatkem soutěžících pro platnost soutěže se připíše bodové hodnocení v této třídě, jako by ke sloučení tříd nedošlo. Sloučení se může týkat i věkových skupin závodníků.

V každé soutěži musí být stanoveno pořadí na 1. až 3. místě (ve všech vypsaných třídách). V případě shodného bodového zisku v jedné soutěžní třídě (se započítáním stavební zkoušky) rozhodnou o pořadí na prvních 3 místech výsledky třetí jízdní zkoušky. Dojde-li i poté ke shodě, absolvují tito závodníci rozjížďku, jejíž kurz stanoví hlavní rozhodčí v souladu se soutěžními pravidly NAVIGA sekce NS.

Závodníci, kteří od 4. místa budou mít stejný bodový zisk, obsadí společné dělené místo a do celkového hodnocení seriálu MiČR obdrží body odpovídající nejlepšímu umístění těchto závodníků (např. 3 závodníci po stejném bodovém zisku obsadili 4. až 6. místo – všichni budou zařazeni na 4. místo a získají bodové hodnocení za 4. místo, přičemž další závodník bude uveden na 7. místě).

Závodníci od 31. místa budou hodnoceni 0 body.

Do celkového pořadí seriálu MiČR se závodníkovi započítává bodové hodnocení ze 3 nejlepších soutěží. Pokud jsou dosažené výsledky dvou či více závodníků shodné, vezme se v úvahu nejdříve počet závodníkem vyhraných soutěží z těchto 3 soutěží započítaných do seriálu MiČR, a potom v případě i této rovnosti výsledek stavební zkoušky. V případě i nadále trvající rovnosti rozhodnou další výsledky soutěží seriálu MiČR – nejdříve bodové hodnocení z lepší nezapočítané soutěže, pak z horší.

Jsou-li i poté výsledky dvou a více závodníků na prvních 6 místech shodné, stanoví hlavní rozhodčí na poslední soutěží seriálu MiČR kurz rozjížděk, které již musí určit celkové a konečné pořadí.

Pokud se k dodatečné rozjížďce nedostaví žádný z vyzvaných závodníků, budou všichni vyhlášeni s horším pořadím.

 

Tabulka 1: Bodové hodnocení, započítávané do celkového pořadí MiČR sekce NS

Umístění Body Umístění Body
1. místo 100 bodů 16. místo 15 bodů
2. místo 80 bodů 17. místo 14 bodů
3. místo 60 bodů 18. místo 13 bodů
4. místo 50 bodů 19. místo 12 bodů
5. místo 45 bodů 20. místo 11 bodů
6. místo 40 bodů 21. místo 10 bodů
7. místo 36 bodů 22. místo 9 bodů
8. místo 32 bodů 23. místo 8 bodů
9. místo 29 bodů 24. místo 7 bodů
10. místo 26 bodů 25. místo 6 bodů
11. místo 24 bodů 26. místo 5 bodů
12. místo 22 bodů 27. místo 4 body
13. místo 20 bodů 28. místo 3 body
14. místo 18 bodů 29. místo 2 body
15. místo 16 bodů 30. místo 1 bod

 

Průběžné výsledky seriálu MiČR eviduje vedoucí sekce. V součinnosti s pořadatelem poslední soutěže seriálu MiČR vypracuje celkové výsledky seriálu MiČR tak, aby bylo možné je vyhlásit současně s vyhodnocením dané soutěže.

Finanční příspěvek na pořádání jednotlivé soutěže seriálu MiČR získávají pořadatelé přímo od SMČR. Pořadatelé zajišťují diplomy, popř. medaile. Vedoucí sekce NS diplomy či medaile neobstarává. S případnými sponzory jednají pořádající kluby samostatně.

Vyhlášení celkových výsledků seriálu MiČR a předání diplomů či medailí zajišťuje pořadatel poslední soutěže seriálu MiČR, který je současně příjemcem finančního příspěvku SMČR na vyhodnocení celého seriálu, ve své režii.

 

Alternativní návrhy

Vesměs vycházejí z myšlenky, že Tabulka 1 není příliš spravedlivá, jelikož vůbec nezohledňuje počet startujících modelů v dané kategorii. S touto výtkou lze souhlasit. Anebo bodový rozdíl mezi prvním a třetím místem označují za příliš velký. To je druhý argument, který nelze přehlédnout. Ale co s tím? Tabulku předělat. Nebo vůbec nepoužívat a nahradit nějakým vzorcem?

 

2. Nahrazení Tabulky 1 vzorcem z národních pravidel EX

2. varianta

 

 

kde n = počet závodníků, i = umístění závodníka a výsledek se zaokrouhlí na celá čísla

Vítězi by v takovém případě náleželo 1000 bodů, na dalších příčkách by počet udělených bodů klesal v závislosti na počtu závodníků. Ukažme si tři příklady pro 30, 10 a 5 závodníků v kategorii:

 

Tabulka 2: Příklad bodového hodnocení pro 30 závodníků v kategorii

Umístění Body Umístění Body
1. místo 1000 bodů 16. místo 500 bodů
2. místo 967 bodů 17. místo 467 bodů
3. místo 933 bodů 18. místo 433 bodů
4. místo 900 bodů 19. místo 400 bodů
5. místo 867 bodů 20. místo 367 bodů
6. místo 833 bodů 21. místo 333 bodů
7. místo 800 bodů 22. místo 300 bodů
8. místo 767 bodů 23. místo 267 bodů
9. místo 733 bodů 24. místo 233 bodů
10. místo 700 bodů 25. místo 200 bodů
11. místo 667 bodů 26. místo 167 bodů
12. místo 633 bodů 27. místo 133 bodů
13. místo 600 bodů 28. místo 100 bodů
14. místo 567 bodů 29. místo 67 bodů
15. místo 533 bodů 30. místo 33 bodů

 

Tabulka 3: Příklad bodového hodnocení pro 10 závodníků v kategorii

Umístění Body
1. místo 1000 bodů
2. místo 900 bodů
3. místo 800 bodů
4. místo 700 bodů
5. místo 600 bodů
6. místo 500 bodů
7. místo 400 bodů
8. místo 300 bodů
9. místo 200 bodů
10. místo 100 bodů

 

Tabulka 4: Příklad bodového hodnocení pro 5 závodníků v kategorii

Umístění Body
1. místo 1000 bodů
2. místo 800 bodů
3. místo 600 bodů
4. místo 400 bodů
5. místo 200 bodů

 

Jak vidíte, rozdíly jsou značné. V praxi k tak velkým výkyvům v počtu účastníků mezi jednotlivými soutěžemi zřejmě nedojde.

 

3. Tabulka s body za obrácené pořadí

3. varianta

 

kde n = počet závodníků a i = umístění závodníka

 

Jedná se o natolik jednoduchou úpravu, že není nutné příklad ilustrovat tabulkou (poslední v kategorii získá jeden bod, prvnímu bude náležet tolik bodů, kolik závodníků v kategorii startuje). Oproti výše zmíněným způsobům tato úprava bodově nezvýhodňuje vítěze.

 

4. Vzorec zohledňující poměr dosažených výkonů

4. varianta

 

 

kde PZi = bodový zisk závodníka na i-tém místě a PZ1 = bodový zisk vítěze kategorie

 

Vítězi náleží 1000 bodů, další v pořadí obdrží méně podle daného poměru. Zde nezáleží na počtu účastníků v kategorii, nýbrž jen na rozdílech jejich soutěžních výkonů, přičemž vliv počasí nehraje roli.

Uvedený vzorec v základu neřeší, jak by se postupovalo v případě nutnosti rozjížděk o první místa. V takovém případě by se mohl použít doplňující výpočet pro udělení „bonusových“ bodů:

4. varianta

 

 

kde   PZRi = bodový zisk závodníka na i-tém místě v rozjížďkách,

PZR1 = bodový zisk vítěze rozjížděk

a výsledek se zaokrouhlí na celá čísla

 

Vítěz kategorie (v tomto případě nejspíše jen F4-A) by v takovém případě obdržel základních 1000 bodů podle prvního vzorce a jako bonus za vítězství v rozjížďkách by si připsal 50 bodů. Celkem by obdržel 1050 bodů, další účastníci rozjížděk o stejné umístění obdrží součet svého bodového hodnocení z prvního i druhého vzorce, tj. připíší si méně „bonusových“ bodů než vítěz kategorie.

Na dalších místech, kde dojde ke shodě bodového hodnocení více závodníků, se rozjížďky nekonají a závodníci obsadí dělené místo.

 

5. Úprava Tabulky 1 podle návrhu Jana Jedličky

Nový návrh počítá s tím, že bude opět každé umístění v soutěži ohodnoceno určitým počtem
bodů viz tabulka níže, jen budou menší rozestupy na prvních místech. Hodnoceno bude opět celkem 30 závodníků. Započítávány budou tři soutěže z pěti.
Při stejném bodovém součtu na konci seriálu rozhodne o pořadí počet vítězství, součet tří nejlepších umístění, čtvrté nejlepší umístění a v neposledním případě rozjížďka. Pokud mám lépe hodnocený model, tak vstupuji do pěti soutěží již s bodovým náskokem a není důvod přidělovat ještě další výhodu, naše soutěže jsou přeci i o umění ovládání modelu na trati.

Umístění Body Umístění Body
 1. místo
50 bodů 16. místo 15 bodů
 1. místo
45 bodů 17. místo 14 bodů
 1. místo
40 bodů 18. místo 13 bodů
 1. místo
36 bodů 19. místo 12 bodů
 1. místo
32 bodů 20. místo 11 bodů
 1. místo
29 bodů 21. místo 10 bodů
 1. místo
26 bodů 22. místo 9 bodů
 1. místo
24 bodů 23. místo 8 bodů
 1. místo
22 bodů 24. místo 7 bodů
 1. .místo
21 bodů 25. místo 6 bodů
 1. místo
20 bodů 26. místo 5 bodů
 1. místo
19 bodů 27. místo 4 body
 1. místo
18 bodů 28. místo 3 body
 1. místo
17 bodů 29. místo 2 body
 1. místo
16 bodů 30. místo 1 bod

Celý text Jana Jedličky si přečtete zde.


 

Závěr

Vedoucí sekce NS Ladislav Douša předem děkuje všem hlasujícím. Vítány jsou i hlasy těch, kterým je celý způsob hodnocení seriálu MiČR lhostejný a jen si rádi zasoutěží. V případě potíží s vyplněním formuláře odešlete požadované údaje na e-mail: klompisek@seznam.cz

 

Osoby s hlasovacím právem:

– soutěžící, uvedeni ve výsledkových listinách na libovolné soutěži sekce NS v letech 2013 a 2014 na území ČR ke dni 11. září 2014 (+ účastníci 5. soutěže seriálu MiČR sekce NS v Duchcově)

– rozhodčí sekce NS

– předsedové klubů

Rubriky: Sekce NS


Zanechat komentář

Musíte se přihlásit před posláním komentáře.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development